Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 68/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 68/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 68/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin financiar 2014, për masën shoqëruese të projektit “Linja unazore 110 kV në Shqipërinë Jugore (përmirësimi i efiçencës në fushën e energjisë)””.

Nr. Dekretit 9682
Tiranë, më 11.07.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI