Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 67/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 67/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 67/2016 “Për Ratifikimin e protokollit të Traktatit të Atlantikut Verior për aderimin e Malit të Zi”.

Nr. Dekretit 9678
Tiranë, më 04.07.2016

    PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI