Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 66/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 66/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 66/2015, “Për faljen e gjobave për mospagimin në afat të kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga subjektet juridike dhe fizike”.
Nr. Dekretit 9171
Tiranë, më 14.07.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI