Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 64/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 64/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 64/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për projektin “Mbështetje për harmonizimin e legjislacionit ekonomik dhe tregtar me aktet ligjore të BE-së””.

Nr. Dekretit 10271
Tiranë, më 04.05.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI