Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 62/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 62/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 62/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për projektin “Menaxhimi i integruar i mbetjeve të ngurta dhe ekonomia ricikluese në respekt të mjedisit””.

Nr. Dekretit 10269
Tiranë, më 04.05.2017
PRESIDENTI I REPUBLIKËS
BUJAR NISHANI