Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 6/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 6/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 6/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes për themelimin e Fondit të Ballkanit Perëndimor dhe statutit të tij”.
Nr. Dekretit 9421
Tiranë, më 11.02.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI