Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 61/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 61/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 61/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane për projektin “Aftësi për punë, faza e parë, 1 tetor 2015 – 28 shkurt 2019””.

Nr. Dekretit 10268
Tiranë, më 04.05.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI