Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 61/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 61/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 61/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarjen e Republikës së Shqipërisë në programin e unionit “Konkurenca e ndërmarrjeve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (COSME) 2014-2020””.

Nr. Dekretit 9145
Tiranë, më 23.06.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI