Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 60/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 60/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”.
Nr. Dekretit 9647
Tiranë, më 20.06.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI