Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 60/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 60/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 60/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës për Rindërtim dhe Zhvillim për paradhënie për përgatitjen e projektit të propozuar “Shërbime publike me në qendër qytetarin””.

Nr. Dekretit 9144
Tiranë, më 23.06.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI