Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 60/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 60/2014D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 84, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 60/2014 “Për një ndryshim në ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 8622
Tiranë, më 09.07.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                           
BUJAR NISHANI