Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 59/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 59/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 59/2016 “Për ratifikimin e vendimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes së Tregtisë së lirë të Evropës Qendrore nr.3/2015, për ndryshimin e vendimit të Komisionit të Përbashkët të marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Europës Qendrore 3/2013, në lidhje me aneksin 4, të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Europës Qendrore (CEFTA 2006), Protokolli për përkufizimin e konceptit të “Produkteve të origjinës” dhe metodave të bashkëpunimit administrativ, të referuara në nenin 14, paragrafët 1 e 3”.

Nr. Dekretit 9639
Tiranë, më 14.06.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI