Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 59/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 59/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 59/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Mbretërisë së Spanjës për shkëmbimin dhe mbrojtjen e ndërsjellë të informacionit të klasifikuar”.

Nr. Dekretit 9143
Tiranë, më 23.06.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI