Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 58/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 58/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 58/2016 “Për ratifikimin e dokumentit të ndryshimit të marrëveshjes së huas, të ratifikuar me ligjin nr.89/2013, “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për financimin e projektit të burimeve ujore dhe ujitjes””.

Nr. Dekretit 9638
Tiranë, më 14.06.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI