Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 58/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 58/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 58/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Konfederatës Zviceriane për grantin e asistencës financiare për projektin “Ngritja e kapaciteteve për zhvillimet në përmasa të mëdha të infrastrukturës së gazit në Shqipëri, II””.

Nr. Dekretit 9139
Tiranë, më 16.06.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI