Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 57/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 57/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 57/2015 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin “Për përmirësimin e sistemit të shëndetësisë””.

Nr. Dekretit 9138
Tiranë, më 16.06.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI