Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 57/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 57/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 57/2014 “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Ekonomik Kombëtar”.
Nr. Dekretit 8614
Tiranë, më 30.06.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI