Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 54/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 54/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 54/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për huanë e politikës së zhvillimit të sektorit financiar”.

Nr. Dekretit 10223
Tiranë, më 27.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI