Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 54/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 54/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 54/2016 “Për miratimin e rezolutave nr. 612 “Rritja selektive e kapitalit aksionar të autorizuar për të shtuar zërin dhe pjesëmarrjen e vendeve në zhvillim dhe vendeve në tranzicion (SCI)”, dhe nr. 613 “Rritja e përgjithshme e kapitalit GCI’, të vitit 2010, të Këshillit të Guvernatorëve të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD)”.

Nr. Dekretit 9635
Tiranë, më 13.06.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI