Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 53/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 53/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 53/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes së ndryshimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatic Pipeline AG, lidhur me marrëveshjen me qeverinë e vendit pritës”.

Nr. Dekretit 10263
Tiranë, më 04.05.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI