Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 53/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 53/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 53/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8528, datë 23.9.1999, “Për nxitjen dhe mbrojtjen e të ushqyerit me gji”.
Nr. Dekretit 9634
Tiranë, më 13.06.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI