Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 52/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 52/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 52/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim për investimin, nga llogaria EU/IPA e by-pass-it Vlorë, për by-pass-in e Vlorës”.

Nr. Dekretit 9120
Tiranë, më 27.05.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI