Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 52/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 52/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 52/2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”.
Nr. Dekretit 8597
Tiranë, më 17.06.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI