Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 5/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 5/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 5/2017 “Për ratifikimin e protokollit për ndryshimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shteteve EFTA”.
Nr. Dekretit 10002
Tiranë, më 09.02.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI