Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 51/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 51/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 51/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për programin “Në mbështetje të arsimit dhe formimit profesional (AFP) nëpërmjet inovacionit””.

Nr. Dekretit 10221
Tiranë, më 27.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI