Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 50/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 50/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 50/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes, së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të Kuvajtit për Zhvillimin Ekonomik Arab për financimin e projektit “Rehabilitimi i Rrugës së Lumit të Vlorës””.

Nr. Dekretit 9601
Tiranë, më 16.05.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI