Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 50/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 50/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 50/2015, “Për ratifikimin e akteve dhe dokumenteve të Kongresit të 25-të të Bashkimit të Përbotshëm Postar, Doha, 2012”.
Nr. Dekretit 9118
Tiranë, më 27.05.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI