Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 49/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 49/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 49/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes Istisna’a dhe të marrëveshjes së agjencisë Istisn’a ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Islamike për Zvillim për financimin shtesë për projektin e rrugës Tiranë – Elbasan”.

Nr. Dekretit 10219
Tiranë, më 27.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI