Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 48/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 48/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 48/2015, “Për ratifikimin e protokollit të 16-të të konventës “Për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore””.
Nr. Dekretit 9108
Tiranë, më 21.05.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI