Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 46/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 46/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 46/2015, “Për shërbimet postare në Republikën e Shqipërisë”.
Nr. Dekretit 9106
Tiranë, më 21.05.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI