Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 46/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 46/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 46/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Saudit për Zhvillim për financimin e projektit të ndërtimit të rrugës Tiranë – Elbasan – Qukës – Qafë e Plloçës”.

Nr. Dekretit 8567
Tiranë, më 16.05.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI