Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 45/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 45/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 45/2017 “Për një ndryshim në ligjin nr. 163/2014, “Për Urdhrin e Punonjësve Socialë në Republikën e Shqipërisë””.
Nr. Dekretit 10150
Tiranë, më 19.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI