Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 42/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 42/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 42/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Dukatit të Madh të Luksemburgut për mbrojtjen shoqërore”.
Nr. Dekretit 9065
Tiranë, më 28.04.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI