Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 4/2013

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 4/2013

D E K R E T
PËR
SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 4/2013 “Për heqjen nga fondi pyjor kombëtar të sipërfaqes në ngastrat e ekonomive pyjore, që pritet të përmbyten nga liqeni i HEC-eve të Banjës, Koklit dhe Moglicës, të cilët do të ndërtohen në kaskadën e lumit Devoll”.

Nr. Dekretit 7946
Tiranë, më 13.02.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI