Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 41/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 41/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 41/2016 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen për ngritjen e Qendrës së Ekselencës në Financë (CEF), bërë në Bled, më 3.9.2013”.

Nr. Dekretit 9552
Tiranë, më 03.05.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI