Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 39/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 39/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 39/2015, “Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor kombëtar të sipërfaqes dhe zvoglimin në vëllim të fondit pyjor kombëtar në ngastrat e ekonomive pyjore “Gojan-Shkozë”, “Gjegjan-Shkozë”, “Lumi i Zi”, “Lugina e Fanit të Madh”, “Qafëmollë”, “Fang”, “Spaç” e “Shkallgjanë”, të cilat preken nga ndërtimi i hidrocentraleve në Gojan, Gjegjan, Peshqesh, Ura e Fanit dhe Fang, që do të ndërtohen nga shoqëria “AYEN AS ENERGY”, sh. a”.

Nr. Dekretit 9063
Tiranë, më 28.04.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI