Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 39/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 39/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 39/2014 “Për faljen e dënimeve administrative në formën e gjobave, të vëna në bazë të kontrolleve dhe verifikimeve tatimore, të kryera për periudhën 1 mars deri më 31 gusht 2013”.

Nr. Dekretit 8558
Tiranë, më 12.05.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI