Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 37/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 37/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”.
Nr. Dekretit 10215
Tiranë, më 27.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI