Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 36/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 36/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 36/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit dhe projektit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, “Marrësi”, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Fondit Shqiptar për Zhvillim, “Agjencia zbatuese e projektit”, dhe KfW Frankfurt am Main, “KfW”, për masat shoqëruese për furnizimin me ujë të zonave rurale III”.

Nr. Dekretit 9059
Tiranë, më 27.04.2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI