Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 35/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 35/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 35/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Belgjikës për mbrojtjen shoqërore”.
Nr. Dekretit 8545
Tiranë, më 21.04.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI