Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 34/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 34/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 34/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Çeke për mbrojtjen shoqërore”.
Nr. Dekretit 9506
Tiranë, më 06.04.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI