Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 34/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 34/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 34/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) për financimin e projektit të investimit në sektorin e ujit”.

Nr. Dekretit 8544
Tiranë, më 21.04.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI