Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 3/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 3/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 3/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2010, për projektin “Linja e transmisionit 400 kV Shqipëri – Maqedoni””.

Nr. Dekretit 10000
Tiranë, më 09.02.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI