Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 3/2016

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 3/2016

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 3/2016 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huasë, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin””.

Nr. Dekretit 9418
Tiranë, më 09.02.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI