Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 3/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 3/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 3/2014 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Tamperës “Për sigurimin e burimeve të telekomunikacionit për zvogëlimin e fatkeqësive dhe operacionet e ndihmës”.

Nr. Dekretit 8494

Tiranë, më 13.02.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI