Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 31/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 31/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 31/2014 “Për sigurimin shëndetësor të veçantë të punonjësve të strukturave speciale operacionale të Policisë së Shtetit”.
Nr. Dekretit 8542
Tiranë, më 21.04.2014

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI