Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 30/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 30/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 30/2017 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2011, 2013, 2014, për projektin “Program për menaxhimin e mbetjeve””.

Nr. Dekretit 10119
Tiranë, më 07.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI