Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 30/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 30/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

  D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 30/2014 “Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ushtarak financiar ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë dhe të protokollit të zbatimit të ndihmës financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë”.

Nr. Dekretit 8537
Tiranë, më 08.04.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI