Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 29/2015

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 29/2015

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 29/2015, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për mbrojtjen e ndërsjellë të informacionit të klasifikuar”.

Nr. Dekretit 9045
Tiranë, më 10.04.2015

 PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                BUJAR NISHANI