Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 29/2014

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 29/2014

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 84, pika 1 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 29/2014 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në ndryshimet e neneve 25 dhe 26 të konventës “Për mbrojtjen dhe përdorimin e ujërave ndërkufitare dhe liqeneve ndërkombëtare’’”.
Nr. Dekretit 8536
Tiranë, më 08.04.2014

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            

BUJAR NISHANI